ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ

Bible - ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ

(ലൂക്കോസ് 1:30) ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞു.

ദൂതൻ അവളോടു: “മറിയയേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിനക്കു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു”.

ലജ്ജയും ഭയവും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെയോ സ്വർഗ്ഗീയ ജീവിതത്തെയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്.

ആദാമും ഹവ്വായും സ്‌നേഹമുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരുന്നു, കാരണം അവർക്ക് ലജ്ജയും ഭയവും തോന്നി (ഉൽപ.3:10). ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളും നമുക്ക് സ്വർഗവും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തും.

അതേസമയം, കന്യകയായ മറിയം (യേശുവിൻ്റെ മാതാവ്) നാണിച്ചില്ല . മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിക്കാൻ ഭയവും തോന്നിയില്ല, അത് അവളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനും എതിരാണെങ്കിലും.
അവിവാഹിതയായ പെൺകുട്ടിക്ക് (കന്യക) എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയും ?

ഇക്കാലത്തെ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെ കന്യകയായ മറിയം ലജ്ജയുള്ളവളായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല.
രണ്ടാമതായി, പിന്നീടുണ്ടായേക്കാവുന്ന അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവൾക്ക് ഭയം) ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയാകാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
പക്ഷേ, അവൾ ദൈവത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചു, അവിടുത്തെ വചനം വിശ്വസിച്ചു, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു .

ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയും നരകത്തിലേക്ക് വീഴുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം ഭയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, ഭയക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അവയിൽ ചിലത് നോക്കാം:

1.) ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടരുത് (പ്രത്യേകിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കഴിവിലുള്ളത്).
ഉദാഹരണം: ഒരു നല്ല വേലക്കാരന് അവൻ്റെ നല്ല യജമാനൻ ബിസിനസ്സ് (ജോലി) ചെയ്യാനും ലാഭമുണ്ടാക്കാനും ഒരു താലന്ത് നൽകി . എന്നാൽ ആ ഭൃത്യൻ അത് മണ്ണിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. ഏറെ നാളുകൾക്കു ശേഷം, ഗുരു മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ, അവൻ ആ താലന്ത് തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു,എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു “ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു, ഞാൻ അത് മറച്ചുവച്ചു. എടുക്കൂ, ഇത് നിങ്ങളുടേതാണ്.”

കുറഞ്ഞത് ബാങ്കിൽ ഇട്ട് പലിശ എങ്കിലും വാങ്ങാമായിരുന്നു. “പക്ഷേ, നീ ഒരു ദുഷ്ടനും പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസനുമാണ്. അവനെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുക” (മത്താ. 25:14,15,18,25,27,30). യജമാനൻ പറഞ്ഞു.

2.) ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് (ഭയം ഉള്ളവർക്ക് ) ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആകാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം, പല രഹസ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പള്ളികളും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും ദൈവവുമായി സഹവസിക്കാനും എപ്പോഴും റിസ്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഭയത്തിലാണെങ്കിൽ, അവൻ്റെ വിശ്വാസം എവിടെയെങ്കിലും ഇളകിപ്പോകും. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസം ആ ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കും (ലൂക്ക. 8:22; മത്താ. 8:26).

ദൈവവചനം (റോമ.10:17) കേൾക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്.
നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തീകരണവും യേശുവാണ്
അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം യേശുവിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം (ഹെബ്രാ. 12:2).
വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തരാകാൻ, നാം ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെയും മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് (സ്തുതി, നന്ദി, മഹത്വപ്പെടുത്തുക) (റോമ. 4:20).

3.) എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ, മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യഭയം കെണി കൊണ്ടുവരുന്നു (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 29:25).
യേശു പറഞ്ഞു, “ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടു പിന്നെ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്‍വാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെടേണ്ടാ”. (ലൂക്കോസ് .12:4).
അതുകൊണ്ടാണ് പല സത്യക്രിസ്ത്യാനികളും ഭയമില്ലാതെ രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചത്, കാരണം അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കുന്നു.
ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിനു മാത്രമേ ആ ഭയം നീക്കാൻ കഴിയൂ (1 യോഹന്നാൻ 4:18).

4.) മറ്റു പലരും, ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കാനും അവിശ്വാസികളാകാനും ഭയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതം ലാഭകരമല്ല (എബ്രാ. 4:2).
അവർ ഭയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു നല്ല പടയാളിയാകാൻ കഴിയില്ല (2തിമോ.2:3; 4:7; ആവ.20:1,8; ന്യായാധിപന്മാർ 7:3).
എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു, “അവിശ്വാസിയാകരുത്, വിശ്വസിക്കുക” (യോഹന്നാൻ 20:27).
” വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും (യോഹന്നാൻ 11:40)

ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭയങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും (വെളി.21:8).
സുഹൃത്തേ, ദൈവം നമുക്ക് ഭയത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നൽകിയിട്ടില്ല . “ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുബോധത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെയത്രേ ദൈവം നമുക്കു തന്നതു. (2തിമോ.1:7).

ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതോ ആയ ഒരു ഭയവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല
ഞാൻ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ഫിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുക

അതിനാൽ, പോസിറ്റീവ് ഫിയർ എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഇത് എന്താണ് ?
അത് അടുത്ത ആഴ്ച്ചയിൽ വായിക്കാം